Regulamin

1. Zasady współżycia w gildii

 • 1.1 Jako, że chcemy, aby panowała u nas dobra atmosfera zakazuje się obrażania innych członków gildii. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów należy taką sprawę zgłosić do Guild Mastera, Zastępcy GM lub Oficera.
 • 1.2 W Gandarze zakazuje się jawnego handlu między członkami gildii (guild chat), ponieważ handel wewnętrzny przeczy zasadą funkcjonowania gildii.
 • 1.3 Discord jest głównym źródłem komunikacji naszej gildii i posiadanie go jest warunkiem koniecznym.

2. Zasady rekrutacji

 • 2.1 Rekrutacja do naszej gildii odbywa się wyłącznie poprzez złożenie podania w zakładce rekrutacja. Przyjmujemy tylko dojrzałych ludzi.
 • 2.2 Podania typu "mogę z wami chodzić na rbg, ale nie chcę dołączyć do gildii" są odrzucane.
 • 2.3 W treści podania należy podać swój nick, battletag, klasę oraz napisać o sobie kilka słów.
 • 2.4 Możliwe jest dołączenie do gildii bez pisania podania dzięki rekomendacji jednego z członków gildii, który posiada rangę większą niż Rekrut.

3. Czat Gildyjny, Teamspeak oraz Discord

 • 3.1 Na czacie gildyjnym jak i na Teamspeaku/Discordzie staramy się zachowywać z kulturą. Dopuszczalne są rozmowy na wszystkie tematy w granicach rozsądku oraz dobrego smaku.
 • 3.2 Aktualnie priorytet nad Teamspeakiem objął Discord, więc Teamspeak schodzi na drugi plan głównie z powodów technicznych. Zapraszam do wpisu na temat Teamspeaka. Serwer TSa nadal działa i jest dostępny, ale nie jest objęty gildyjnym "supportem".

4. Rangi

 • 4.1 Rangi przydzielane są przez Guild Mastera, Zastępcę lub Oficera.
 • 4.2 Każda nowo przyjęta osoba ma szansę na szybki awans jeśli uczestniczy w gildyjnych aktywnościach typu RBG.
 • 4.3 Osoby, które wyróżniają się na tle innych mają szansę na otrzymanie rangi Oficera lub Podoficera. Ten punkt można interpretować na wiele sposobów :)
 • 4.4 Osoby z ratingiem >2000 w jakimkolwiek brackecie awansują szybciej.
 • 4.5 Nieuczestniczenie w życiu gildyjnym skutkuje zdegradowaniem do niższej rangi, a w przypadku Rekruta wyrzuceniem z gildii.

5. Guild Bank

 • 5.1 Zabrania się sprzedawania rzeczy z banku.
 • 5.2 Polecam zaglądać od czasu do czasu do gb :) Zawsze można znaleźć tam coś ciekawego lub zostawić cos dla innych.
 • 5.3 Z każdym awansem zwiększają się uprawnienia do guild banku. Regularne uzupełnianie guild banku również przyczynia się do szybszego awansu.
 • 5.4 Dodawanie rzeczy do guild banku nie jest obowiązkowe, a jedynie dobrym wyrazem w kierunku innych członków gildii.

6. Nieobecności

 • 6.1 Każda ranga ma osobne okresy dozwolonej nieobecności (offline)
 • Rekrut - 7 dni
 • Członek - 14 dni
 • Wojownik - 14 dni
 • Weteran - 21 dni
 • Mistrz - 21 dni
 • Podoficer - 21 dni
 • Oficer - 30 dni
 • Zastępca GM - ∞
 • 6.2 Od rangi Weterana można przedłużyć okres nieobecności informując o tym oficera. Maksymalny okres przedłużenia to 60 dni

7. RBG

 • 7.1 Za organizację raidu odpowiada Guild Master, Zastępca GM, Oficer lub Podoficer
 • 7.2 Każdy, kto zapisał się na RBG w kalendarzu ma obowiązek w nim uczestniczyć.
 • 7.3 Informacje o terminie każdego RBG są podawane w MOTD oraz na stronie internetowej - są to zazwyczaj środy i niedzielę.
 • 7.4 Na czas każdego RBG zostaje stworzone wydarzenie w kalendarzu. Każdy, kto się zapiszę ma pierwszeństwo w uczestnictwie (w przypadku gdy jest więcej niz 10 osób online podczas zbierania party)
 • 7.5 Do uczestniczenia w RBG wymagamy addonów, które są wymienione w Guild Info!

Dzięki za przeczytanie całego regulaminu!